Hájske vodopády

Hájske vodopády

Čarovné vodopády ukryté v lesoch Hájskej doliny (neďaleko cesty medzi obcami Háj a Hačava) patria k najkrajším prírodným výtvorom v Slovenskom krase. Dĺžka Hájskej doliny a krasovej tiesňavy je približne 6,5 km. Vodopády sú vysoké 1 až 7 metrov a ich výdatnosť sa odvíja od množstva zrážok. V zimnom období vodopády zamŕzajú a vytvárajú ľadové steny a cencúle. Šum padajúcej vody a krása panenskej východoslovenskej prírody činia z návštevy tejto lokality vskutku neopakovateľný zážitok. Vyskytujú sa tu vzácne rastlinné a živočíšne druhy. Pestrosť a množstvo flóry je podmienená inverziou vegetačných pásiem. Dolina od seba oddeľuje dve najvýchodnejšie planiny Slovenského krasu, a to Zádielskú planinu a Jasovskú planinu. Hájsky potok, ktorý preteká dolinou, vytvára vďaka výškovým rozdielom až 300 metrov v travertínových hrádzach na konci tiesňavy, v oblasti od Čertovho mosta, sústavu perejí, kaskád a 10-tich vodopádov rôznej veľkosti.