Turniansky hrad

Turniansky hrad

Za obcou Turňa nad Bodvou sa na krasovom kopci nachádza zrúcanina Turnianskeho hradu. Hradný vrch je prírodná rezervácia. Rastie tu endemit rumenica turnianská, ktorý nerastie nikde inde na svete, a veľa ďalších vzácných rastlín. Hrad síce je v ruinách, ale môžeme tu vidieť v pôvodnom stave strieľne, klenby, a pod bývalým palácom nájdeme aj čiastočne zachované pivnice. Hrad postavil šľachtický rod Turnianskych na prelome 13. a 14. storočia. Napriek tomu, že jeho opevnenie v 16. storočí posilnili, Turci ho v roku 1652 obsadili. Ruinou sa stal po požiari v roku 1848. Podľa povesti sa v noci na jeho hradbách zjavuje prízrak hradnej pani, ktorá zo žiarlivosti zabila mladého šľachtica a vinu zvalila na svoju sestru.