Zádielska dolina

Zádielska dolina

Medzi najatraktívnejšie miesta okresu Košice-okolie patrí Zádielska dolina. Nachádza sa pri obci Zádiel približne 40 kilometrov od Košíc. Miestami je široká je 10 metrov, pričom vysoké skalné bralá dosahujú výšku až 300 metrov. Prechádzka týmito miestami patrí medzi nezabudnuteľné zážitky. Zádielska dolina je súčasťou Národného parku Slovenský kras a tvorí Národnú prírodnú rezerváciu Zádielska tiesňava s rozlohou 214,73 ha. Na jej území bolo doposiaľ objavených 75 jaskýň a priepastí. Prostredie Zádielskej doliny a priľahlých planín je zaujímavé aj z botanického hľadiska, keďže rastlinné spoločenstvá patria do oblasti panónskej a karpatskej flóry. Na trase je možno v čase vegetácie obdivovať vyše 900 druhov vyšších rastlín, z ktorých najvzácnejšie sú astra alpínska, plamienok alpínsky, poniklec veľkokvetý a poniklec otvorený. V doline žijú aj endemity živočíšnej ríše. Patria k nim švábik krasový a ulitník alópia zádielska. Vďaka vysokému počtu jaskýň tu možno večer a v noci vidieť množstvo netopierov. Žije tu aj najväčší netopierí druh na Slovensku – raniak veľký. Z motýľov zase dokáže zaujať najväčší druh žijúci v Európe – okáň hruškový, ktorého rozpätie krídel dosahuje až neuveriteľných 16 centimetrov.